Raggarjävlar (Swedish Greasers)
A film by: Sebastian Ringler

Produced by: Kelb AB

Co-produced by SVT, Malin Engerdahl, Annika Hamngren

Film i Dalarna, Region Värmland
Opening film at Tempo Filmfestival March 2019